برچسب: سی و سه پل

معروف‌ترین پل‌های جهان؛ از سی و سه پل تا پلِ کلیسا – دامنه مناسب نام تجاری 0

معروف‌ترین پل‌های جهان؛ از سی و سه پل تا پلِ کلیسا – دامنه مناسب نام تجاری

– ترجمه از حمید پاشایی: در طول قرن های مختلف تاریخ، انسان ها از معماری کمک گرفته اند تا فاصله بین موانع فیزیکی را پر کنند، و بتوانند عبور و مرور آسان تری داشته...