دسته: گردشگری

حمل و نقل عمومی در استانبول چگونه است؟ – دامنه مناسب نام تجاری 0

حمل و نقل عمومی در استانبول چگونه است؟ – دامنه مناسب نام تجاری

– ترجمه از حمید پاشایی: حمل و نقل عمومی در استانبول بهبود زیادی در چند سال اخیر پیدا کرده است. بسیاری از مردم از تاکسی برای جابجایی بین نقاط مورد نظر خود استفاده می...